Utbildningen var kan jag gå kursen och när? Kursavgifter.

Steg I: 2 dagar
Pris 2950 kr  inkl moms och kurspärm.
Du lär dig grunderna både teoretiskt och praktiskt.
Vi varvar teori och praktik. Vi tränar på varandra..

Kursmaterial ingår.

Steg I:

Stockholm: 25-26 april 2020. Lördag 9.00-17.00. Söndag 9.00-16.00
Djursholm Exclusive Training. 
Vasavägen 34 i Stocksund. 

Mora   Hör av er om önskemål.

Kursinnehåll:                                           Efter steg I är målet att du kan:

Kranial benen                                                    *anatomin
Hinnorna                                                            *känna den kraniala rytmen
Ryggraden                                                         *känna igen en ”still point”
Spinal nerver                                                      *framkalla en still point
Kranial nerver                                                    *göra en snabb kroppskontroll
Sacrum                                                               *förklara för patienten vad Cranio sacral
terapi är
Sacro Iliaca leden
Hyoidbenet
Kraniala rytmen
Vad ä rKraniosakral terapi
Var kommer vätskan ifrån – och vart tar den vägen
“Tuben”
Still point
Efter steg I kan du börja träna på din familj och dina vänner.

Steg II  Stockholm Datum ej klart
Nu fördjupas kunskaperna från steg I och du lär dig göra en hel behandling. Du får arbeta med hela kraniet. Du får lära dig arbeta munnen.

Efter steg II är målet att du kan göra en snabb kontroll av den kraniala rytmen, utföra en hel behandling. Arbeta med alla skallens kranial ben, samt arbeta i munnen.

Pris: 3900 kr inkl moms
Kursmaterial ingår.

 

Efter steg II kan du börja praktisera på klienter.

Praktik:
Innnan du går steg III ska du göra elevbehadlingar på okända klienter.
Efter praktiken är målet att du skall kunna utgå från din anames, den rytm du fastställer och göra en behandling på helt okända fall.

Steg III Datum ej fastställt

Du får nu ökad förståelse för det du lärt dig  i steg I och steg II. Du får nu  lära dig att arbeta med den kraniala basen. Följa dr. Nagi Iskander arbete på svåra fall och lära dig hans sätt att tänka och balansera in i minsta detalj.

Efter steg III är målet att du har tillräckliga kunskaper och erfarenheter både teoretiskt och praktiskt för att kunna seriösa behandlingar.

Efter steg III får du ditt Diplom och du kan arbeta som Cranio Sacral terapeut.

I alla steg varvas teori, praktik och eleverna får ta del av lärarnas erfarenheter.
Kursmaterial ingår och består av en pärm som fylls på i de olika stegen.
Dr Nagi Iskander är en mycket kunnig och omtyckt lärare som gärna delar med sig av alla de erfarenheter han samlat på sig både som ortoped och de senaste 25 åren som Cranio Sacral terapeut. Dessvärre börjar han bli till åren och får allt svårare arr resa till Sverige och vi kan inte garantera´tera att han kommer till steg III. Vi kommer att se till att ni får ta del av hans kunskaper

Ann Chatrine Jonsson  organiserar kurserna och håller steg I och steg  II. Hon har under 16 år arbetat med dr Nagi Iskander,  följt hans arbete och  deltagit i alla kurser han hållit i Sverige sedan 2003.

För mer information

info@vacuflex.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera