Vem är dr. Nagi Iskander?

Dr. Nagi Iskander har sedan 2003 kommit till Sverige och undervisat Cranio Sacral Terapi/ Kraniosakral terapi i samarbete med Ann-Chatrine Jonsson,Vacuflex som organiserat och tolkat.

Han var läkare utbildad i Alexandria, Egypten och har tidigare arbetat som ortoped i England och Sverige i bl.a Falun, senast bosatt i Toronto Canada.
Han var utbildad i Cranio Sacral Terapi av Dr. John Upledger och arbetar sedan 25 år som terapeut och lärare i metoden.
Han hade en enorm erfarenhet  som han delade med sig under utbildningen och som du inte finner beskriven i någon litteratur.
Hans undervisning varvades hela tiden av teori och praktiska övningar. Tack vare de små grupperna hinner vi handleda och hjälpa alla med grepp och förståelse.

Han var expert på små barn. För att vi skulle få träning på riktigt små barn tog han med oss till en missionsstation i Kenya, där vi arbetade som volontärer.

Han ledde även kurs i behandling av barn i Agadir, Marocko.  Både på ett barnhem och ett center för handikappade.

Utbildningen  steg III

Dr Nagi Iskander avled dessvärre den 16 juni 2020..

För att ni ska få ta del av hans skickliga undervisning och av hans enorma erfarenheter kommer vi delge hans undervisnig i form av filmat material från tidigre kurser.